H
H
Handleidingen
Ethernet P1 Dongle
Search
⌃K

SMR 2.2 meters

Heeft u een oudere DSMR 2.2 meter dan dient de yaml configuratie van de dongle aangepast te worden. Deze aangepaste firmware is te vinden op onderstaande locatie
Afhankelijke van het type dongle dient gekozen te worden voor onderstaande binaries/software.
dongle
binary
Binary
http://ota.smart-stuff.nl/esphome/eth-dongle-p1-s0_smr2.2.bin
Yaml configuratie

Instructie

Om een update uit te voeren dienen de onderstaande stappen doorlopen te worden.
  • Download de juiste smr2.2 binary (zie bovenstaande tabel)
  • ga na de webpagina van de dongle
  • onderaan treft u OTA UPDATE aan
  • Klik op KIES BESTAND
  • selecteer de juiste .bin
  • klik op UPDATE
  • Wacht enkele minuten totdat de update klaar is

Gasmeter

Indien u ook een gasmeter heeft dit met de slimme meter communiceert dan dient ook de Home Assistant configuratie aangepast te worden om de gasgegevens te kunnen inzien. Voeg het onderstaande toe aan uw Home Assistant config.yaml
template:
- sensor:
- name: "Gas Meter"
unique_id: gas_meter
state_class: total_increasing
device_class: gas
unit_of_measurement: 'm³'
state: '{{ states("sensor.gas_delivered_raw") | regex_findall_index("\d{3,5}\.\d*") | float }}'