H
H
Handleidingen
ESPHome P1 Dongle
Search
⌃K

SMR 2.2 en 3.x meters

Heeft u een oudere DSMR 2.2 of 3.x meter dan dient de yaml configuratie van de dongle aangepast te worden. Deze aangepaste firmware is te vinden op onderstaande locatie
Afhankelijke van het type dongle dient gekozen te worden voor onderstaande binaries.
dongle
config/binary
Dongle - configuratie
Dongle Pro - configuratie
Dongle - binary
Dongle Pro - binary

Instructie

Om een update uit te voeren dienen de onderstaande stappen doorlopen te worden.
  • Download de juiste smr2.2 binary (zie bovenstaande tabel)
  • Ga na de webpagina van de dongle ( http://p1-dongle-pro.local )
  • onderaan treft u OTA UPDATE aan
  • Klik op KIES BESTAND
  • selecteer het gedownloade .bin bestand
  • klik op UPDATE
  • Wacht enkele minuten en dan is de update klaar

Zelf de yaml aanpassen

De ESPHome configuratie dient op enkele plekken aangepast te worden om SMR 2 en 3 te ondersteunen. Het gaat om de transmissiesnelheid/instellingen en uitzetten van de CRC.
Hieronder de instellingen voor uart: en dsmr:
uart:
baud_rate: 9600
data_bits: 7
parity: EVEN
stop_bits: 1
rx_pin: 13
dsmr:
crc_check: false

Gasmeter

Hieronder een aanpassing in de Home Assistant omgeving.
Indien u ook een gasmeter heeft dit met de slimme meter communiceert dan dient ook de Home Assistant configuratie aangepast te worden om de gasgegevens te kunnen inzien. Voeg het onderstaande toe aan de configuratiom.yaml van Home Assistant.
template:
- sensor:
- name: "Gas Meter"
unique_id: gas_meter
state_class: total_increasing
device_class: gas
unit_of_measurement: 'm³'
state: '{{ states("sensor.gas_delivered_raw") | regex_findall_index("\d{3,5}\.\d*") | float }}'