H
H
Handleidingen
P1 Dongle Pro - API
Search
K

Home Assistant (HA)

Integratie met Home Assistant kan op verschillende manieren. Hieronder zijn er twee beschreven.

Rest koppeling

Dit is de meest eenvoudige koppeling aangezien er geen mqtt broker in uw netwerk opgenomen hoeft te worden.
voeg rest.yaml toe
In de folder waar ook de configuration.yaml staat dient rest.yaml gemaakt te worden. Kopieer onderstaande inhoud in deze file. Enkele tips:
  • Pas aan of voeg toe naar wens
  • indien de dongle niet via de url te bereiken is dan ip adres invullen
  • In het voorbeeld wordt de dongle eens per 10 seconden bevraagd. Pas naar wens aan maar overvraag niet.
Let op! Er zijn HA versies die het niet leuk vinden als er lege waarders terug komen. Bijvoorbeeld omdat u een 1 fase meter hebt en er 2 fases leeg zijn. Verwijder deze gegevens uit onderstaande configuratie.
- resource: http://p1-dongle-pro.local/api/v2/sm/actual
scan_interval: 10
sensor:
- name: P1 LastUpdate
value_template: "{{ as_local(strptime(value_json.timestamp.value[0:12], '%y%m%d%H%M%S')) }}"
device_class: "Timestamp"
unique_id: p1-lastupdate
- name: P1 Energy Consumption Tariff 1
value_template: "{{ value_json.energy_delivered_tariff1.value | float }}"
device_class: "energy"
state_class: "total_increasing"
unit_of_measurement: "kWh"
unique_id: p1-t1
- name: P1 Energy Consumption Tariff 2
value_template: "{{ value_json.energy_delivered_tariff2.value | float }}"
device_class: "energy"
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: "total_increasing"
unique_id: p1-t2
- name: P1 Energy Returned Tariff 1
value_template: "{{ value_json.energy_returned_tariff1.value | float }}"
device_class: "energy"
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: "total_increasing"
unique_id: p1-rt1
- name: P1 Energy Returned Tariff 2
value_template: "{{ value_json.energy_returned_tariff2.value | float }}"
device_class: "energy"
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: "total_increasing"
unique_id: p1-rt2
- name: P1 Power Consumption Actual Total
value_template: "{{ value_json.power_delivered.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-pt
- name: P1 Power Returned Actual Total
value_template: "{{ value_json.power_returned.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-prt
- name: P1 Voltage Phase 1
value_template: "{{ value_json.voltage_l1.value | float }}"
device_class: "voltage"
unit_of_measurement: "V"
unique_id: p1-v1
- name: P1 Voltage Phase 2
value_template: "{{ value_json.voltage_l2.value | float }}"
device_class: "voltage"
unit_of_measurement: "V"
unique_id: p1-v2
- name: P1 Voltage Phase 3
value_template: "{{ value_json.voltage_l3.value | float }}"
device_class: "voltage"
unit_of_measurement: "V"
unique_id: p1-v3
- name: P1 Current Phase 1
value_template: "{{ value_json.current_l1.value | float }}"
device_class: "current"
unit_of_measurement: "A"
unique_id: p1-a1
- name: P1 Current Phase 2
value_template: "{{ value_json.current_l2.value | float }}"
device_class: "current"
unit_of_measurement: "A"
unique_id: p1-a2
- name: P1 Current Phase 3
value_template: "{{ value_json.current_l3.value | float }}"
device_class: "current"
unit_of_measurement: "A"
unique_id: p1-a3
- name: P1 Power Consumption Phase 1
value_template: "{{ value_json.power_delivered_l1.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-p1
- name: P1 Power Consumption Phase 2
value_template: "{{ value_json.power_delivered_l2.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-p2
- name: P1 Power Consumption Phase 3
value_template: "{{ value_json.power_delivered_l3.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-p3
- name: P1 Power Returned Phase 1
value_template: "{{ value_json.power_returned_l1.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-pr1
- name: P1 Power Returned Phase 2
value_template: "{{ value_json.power_returned_l2.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-pr2
- name: P1 Power Returned Phase 3
value_template: "{{ value_json.power_returned_l3.value | float }}"
device_class: "power"
unit_of_measurement: "kW"
unique_id: p1-pr3
- name: P1 Gas Consumption
value_template: "{{ value_json.gas_delivered.value | float }}"
device_class: "gas"
state_class: "total_increasing"
unit_of_measurement: "m³"
unique_id: p1-gas
- name: P1 Water Consumption
value_template: "{{ value_json.water.value | float }}"
device_class: "water"
state_class: "total_increasing"
unit_of_measurement: "m³"
unique_id: p1-water
Pas configuration.yaml aan
in de configuration.yaml dient onderstaande opgenomen genomen te worden.
rest: !include rest.yaml

MQTT koppeling

Via MQTT kan de P1 Dongle met DSMR-API software opgenomen worden in Home Assistant. Hieronder de stappen om de dongle te koppelen.
Voor deze integratie dient een MQTT broker in uw netwerk aanwezig te zijn
Stap 1: mqtt configuratie dongle
Vul in de instellingen de volgende zaken in : - MQTT broker ip-adres / url - poort nummer (standaard 1883) - Verzend MQTT berichten (0 = uit, interval tussen het verzenden van mqtt berichten) - eventueel ander MQTT Topic
Stap 2: dongle opnemen in Home Assistant
Ga in HA naar Instellingen > Integraties
Voeg de MQTT integratie toe zodra deze niet bestaat Ga in HA naar Instellingen > Apparaten & Diensten en volg onderstaande stappen zodra MQTT integratie niet bestaat.
Toevoegen MQTT integratie
Zoek op mqtt
Toevoegen broker naam/adres (192.168.2.250 is een voorbeeld)
Druk op OPSLAAN en daarna op VOLTOOIEN
Op het MQTT tegeltje worden nu automatisch de entiteiten van de sensors zichtbaar. Klik hierop om deze in te zien en aan het dashboard toe te voegen.
Stap 3: gegevens toevoegen aan energie dashboard
Naar behoefte en aanwezigheid kunnen de Teller 1, Teller 2 en gassensors worden toegevoegd aan het energie dashboard.