H
H
Handleidingen
P1 Dongle Pro - API
Search
⌃K

Home Assistant (HA)

Via MQTT kan de P1 Dongle met DSMR-API software opgenomen worden in Home Assistant. Hieronder de stappen om de dongle te koppelen.
Voor deze integratie dient een MQTT broker in uw netwerk aanwezig te zijn
Stap 1: mqtt configuratie dongle
Vul in de instellingen de volgende zaken in : - MQTT broker ip-adres / url - poort nummer (standaard 1883) - Verzend MQTT berichten (0 = uit, interval tussen het verzenden van mqtt berichten) - eventueel ander MQTT Topic
Stap 2: dongle opnemen in Home Assistant
Ga in HA naar Instellingen > Integraties
Voeg de MQTT integratie toe zodra deze niet bestaat Ga in HA naar Instellingen > Apparaten & Diensten en volg onderstaande stappen zodra MQTT integratie niet bestaat.
Toevoegen MQTT integratie
Zoek op mqtt
Toevoegen broker naam/adres (192.168.2.250 is een voorbeeld)
Druk op OPSLAAN en daarna op VOLTOOIEN
Op het MQTT tegeltje worden nu automatisch de entiteiten van de sensors zichtbaar. Klik hierop om deze in te zien en aan het dashboard toe te voegen.
Stap 3: gegevens toevoegen aan energie dashboard
Naar behoefte en aanwezigheid kunnen de Teller 1, Teller 2 en gassensors worden toegevoegd aan het energie dashboard.