Schermuitleg

Het basisgebruik van de dongle wordt hieronder uitgelegd. Kijk bij "geavanceerd" om het maximale uit de dongle te halen.

De navigatie van de dongle bestaat uit meerdere delen:

 • menubalk bovenaan

 • tijdsaanduiding (komt uit de slimme meter) rechtsboven

 • het dashboard met meerdere gegevens. Elk onderdeel wordt hier onder uitgelegd.

 • wachtindicatie (spinner) als in het midden van het scherm. Nieuwe gegevens worden gehaald van de dongle.

 • rechtsonder de firmware versie van de dongle

In de menu zijn de volgende opties opgenomen

klik op het home icoon om bij het dashboard uit te komen

Dashboard

Het dashboard toont een combinatie van actuele en historische gegevens van maximaal 3 dagen. Het aantal onderdelen is afhankelijk van uw situatie. Als u bijvoorbeeld geen gasaansluiting heeft, ziet u hier ook geen gegevens over.

Sommige dashboard zaken zijn in te stellen. Zie Frontend instellingen in geavanceerd

Actueel (altijd zichtbaar)
 • Levert uw systeem terug dan is de kop groen, neemt u af dan wordt hij rood.

 • Wekt u zelf geen energie op dan zal de kop altijd blauw blijven

 • Bij slimme meter versie 4 en 5: Wanneer u meer dan 1 stroomfase heeft worden alle weergegeven

 • Per boog is het actuele stroomverbruik zichtbaar en onder in het totale

 • De verdeling van het stroom over de fases is via de bogen te zien (load balacing)

 • Onder Actueel [kW] is de actuele totale belasting/teruglevering te zien

 • Min/max zijn de minimale en maximale waardes gemeten voor de duur dat de webpagina getoond wordt.

Afname (altijd zichtbaar)
 • De boog toont de gegevens van vandaag, gisteren en eergisteren

 • Daaronder de afname van vandaag

 • Afname = wat afgenomen wordt van het net

Teruglevering (alleen bij systemen die terugleveren)
 • Boog zijn de gegevens van vandaag, gisteren en eergisteren

 • Daaronder de teruglevering van vandaag

 • Teruglevering = wat het netwerk heeft ontvangen van uw zelf opgewekte energie

Afname - Terug (alleen bij systemen die terugleveren)
 • Boog zijn de gegevens van vandaag, gisteren en eergisteren

 • Daaronder de afname - teruglevering van vandaag

 • Deze indicator geeft aan wat er afgenomen of teruggeleverd wordt per dag

Electra (alleen bij systemen die niet terugleveren)
 • Boog zijn de gegevens van vandaag, gisteren en eergisteren

 • Daaronder de afname van vandaag

Gas (afhankelijk van uw aansluiting)
 • Boog zijn de gegevens van vandaag, gisteren en eergisteren

 • Daaronder het gasverbruik van vandaag

Water (afhankelijk van de dongle)
 • Boog zijn de gegevens van vandaag, gisteren en eergisteren

 • Daaronder het waterverbruik van vandaag

Spanning (soms zichtbaar)
 • De boog toont de actuele gegevens van de spanning per fase.

 • Daaronder het aantal fases in uw systeem

 • Min en max waardes zijn de minimale en maximale spanning over alle fases heen zolang de browser actief is

Actueel

In het actueel scherm zijn alle huidige waardes te zien. Hieronder een voorbeeld.

In uw situatie kunnen er meer of minder gegevens staan afhankelijk van de hoeveelheid fases en andere voorzieningen.

Gegevens spreken redelijk voor zich.

Uur / Dag / Maand schermen

Voorbeeld hieronder is dagtabel te zien en maand grafiek.

Bedragen in de dongle zijn bij benadering en kunnen afwijken van de kosten die door de energieleverancier in rekening worden gebracht.

In de tabel is het verbruik per dag te zien met daarachter de kosten. Bij de maandtabel dienen de kosten zichtbaar gemaakt te worden middels een vinkje.

In de grafieken is het verloop per maand te zien door het jaar heen. De maanden worden vergeleken met de maand van het vorige jaar wanneer de dongle langer dan 13 maanden in bedrijf is.

In het voorbeeld ontbreekt 1 maand. Dat is de maand waarin de slimme meter gewisseld is en weer op 0 is begonnen. Wisselen van de slimme meter is nog geen voorziening voor.

Informatie

Informatie menu bestaat uit meerdere submenus. Hieronder per submenu de uitleg.

Systeeminformatie

in dit scherm zijn alle systeem gegevens te zien. Zijn er best wat;-)

Webpagina

Naast de instellingen in de dongle zijn er ook instellingen voor het tonen van de gegevens in de browser. Deze Frontend gegevens zijn zichtbaar in dit scherm. Aan te passen via Geavanceerd -> Frontend instellingen

Telegram

De slimme meter stuurt eens per x seconden een datapakket op. Dit heet een Telegram. De ruwe data zijn uit te lezen via dit scherm

Alle velden

Alle Telegram velden zijn in dit scherm te zien. Wanneer er geen informatie is voor een veld staat er een "-".

API Documentatie

Naast het inzicht van de webpagina's is de dongle data ook gemakkelijk te delen met andere systemen. Dit kan via MQTT (zie geavanceerd) of via een API. Op deze pagina worden de API's kort opgesomd en beknopt uitgelegd.

Folder (Bestandsbeheer)

De dongle slaat zijn configuratie gegevens en meter data op in bestanden. Deze bestanden worden weergegeven. Elk bestand kunt u downloaden en uploaden.

Ook is er een logfile aanwezig. De logfile slaat bijzonderheden (bv opstarten, fouten) op tijdens het gebruik van de app.

Settings

Het settingsmenu bestaat uit verschillende opties. namelijk:

Settings

Op dit scherm zijn de settings te vinden van de dongle. Deze zijn niet alleen leesbaar maar ook aan te passen. Wat is de betekenis van deze settings?

 • Hostname: naam van de dongle in het netwerk. De url verandert wanneer u de naam van de dongle aanpast.

 • Tarief + netwerkkosten: zijn de kosten per eenheid en per maand. Met deze gegevens wordt gerekend in de Uur/Dag/Maand overzichten. Pas deze aan op basis van je contract met je energie leverancier. Let op! de bedragen in de dongle kunnen afwijken van je echte nota en zijn daarom indicatief!

 • Telegram Lees Interval: eens per x seconde zal de dongle het telegram lezen. standaard is dit 2 seconden

 • index.html bestand: bestand wat aangeroepen wordt voor de homepage. U zou dus zelf een alternatief kunnen maken ;-) LET OP! nieuw index-pagina wordt actief na een reboot van de dongle.

 • MQTT stukje -> zie MQTT

Bij een dongle met watermeter sensor:

 • water_m3: watermeterstand in m3 (zwarte letters)

 • water_l: watermeterstand in liters (rode letters). Let op altijd in 3 decimalen invoeren. Voorbeeld: 2 rode letters op de meter 23 is 230

Meterstanden

Via dit scherm kunnen de meterstanden per maand aangepast of ingevuld worden. Bovenaan wordt er gekozen tussen:

 • energie geleverd

 • engergie teruggeleverd

 • gas geleverd

Invoer is in jaar | maand | teller1 | teller 2

Reset & Update

Via dit menu komt u bij het reset en update scherm uit. Hierin kan gekozen worden voor:

 • U wilt de Wifi koppeling opnieuw uitvoeren.

 • opnieuw instellen van de wifi koppeling. Wifi setup dan opnieuw doorlopen dienen te worden. Gegevensfiles blijven staan

 • update van de firmware. Zie Software update

Last updated