MQTT

Gegevens delen via MQTT

De dongle heeft de mogelijkheid om de gegevens te delen via MQTT. Hiervoor dient er wel het een en ander ingesteld te worden.

Instellen MQTT

Druk op de menu blak rechtsboven op het wieltje.

Het onderstaande settingsscherm wordt zichtbaar.

Voor het instellen van de MQTT koppeling zijn alleen de onderstaande gegevens van belang.

itemomschrijvingdefault

MQTT broker ip/url

ip-adres of hostname waarop de mqtt broker te bereiken is

<leeg>

MQTT broker port

poortnummer van de mqtt broker

1883

MQTT gebruiker

als u uw mqtt broker beveiligd heeft dient hier de username ingevuld te worden

<leeg>

MQTT gebruiker password

als u uw mqtt broker beveiligd heeft dient hier het password ingevuld te worden

<leeg>

MQTT top topic

De topic naam waarop de gegevens verzonden worden

P1-DONGLE-PRO

verzenden MQTT

frequentie waarmee de dongle de gegevens verstuurd. Eens per x seconde

0

Een MQTT bericht sneller sturen dan de update frequentie van de slimme meter is niet effectief. Zet bij versie 2/3/4 slimme meters het interval op 10 seconden of meer.

Gebruik geen / of \ in gebruikersnaam/wachtwoord velden

Home Assistant Auto Discover

De dongle heeft een voorziening waardoor Home Assistant automatisch de dongle kan detecteren. Na het instellen van de MQTT broker hoeft u hier in de dongle verder niets voor te doen.

Wilt u dit liever niet? Dan is dit uit te zetten in settingsfile door onderstaande op te nemen

"HAdiscovery": false

MQTT velden

Afhankelijk van uw voorzieningen worden de mqtt velden verzonden door de dongle. Heeft u bijvoorbeeld geen Gas dan zal dit niet verzonden worden. Etc.

Meest praktische is dan ook om na het instellen van de dongle een MQTT sniffer te gebruiken zoals MQTT Explorer (http://mqtt-explorer.com/). U ziet dan alle berichten langskomen. Dat is makkelijk met integratie.

Met MQTTExplorer kan je zien welke topics door de dongle worden verzonden.

Twee soorten data

Er zijn twee soorten data die verzonden worden, namelijk:

  • static data deze data krijgen de retained flag mee. Deze data wordt eens per 10 minuten verzonden. Bijvoorbeeld ID van de slimme meter, ip-adres dongle, versienummer etc. Het is onnodig om deze telkens op te sturen.

  • actuele data deze data wordt telkens verzonden

Berichten

Hieronder staan de verschillende mqtt berichten. Elk bericht is opgebouwd uit top-topic\topic en payload. Bv

P1-Dongle-pro\p1_version met payload 50. <-- slimme meter versie 5.0

LWT wordt tijdens start / reboot aangepast naar On of Off. Ook de LWT is retained. LWT staat voor Last Will Testament en geeft aan of de dongle actief is.

Afhankelijk van slimme meter versie en configuratie, bv: wel/geen energie opwekking, 1 of 3 fases etc, worden topics wel of niet verzonden.

topictypestatic

identification

/* String */

y

p1_version

/* String */

y

p1_version_be

/* String */

y

timestamp

/* String */

equipment_id

/* String */

y

energy_delivered_tariff1

/* FixedValue */

energy_delivered_tariff2

/* FixedValue */

energy_returned_tariff1

/* FixedValue */

energy_returned_tariff2

/* FixedValue */

electricity_tariff

/* String */

power_delivered

/* FixedValue */

power_returned

/* FixedValue */

message_short

/* String */

message_long

/* String */

voltage_l1

/* FixedValue */

voltage_l2

/* FixedValue */

voltage_l3

/* FixedValue */

current_l1

/* FixedValue */

current_l2

/* FixedValue */

current_l3

/* FixedValue */

power_delivered_l1

/* FixedValue */

power_delivered_l2

/* FixedValue */

power_delivered_l3

/* FixedValue */

power_returned_l1

/* FixedValue */

power_returned_l2

/* FixedValue */

power_returned_l3

/* FixedValue */

mbus1_device_type

/* uint16_t */

y

mbus1_equipment_id_tc

/* String */

y

mbus1_equipment_id_ntc

/* String */

y

mbus1_valve_position

/* uint8_t */

mbus1_delivered

/* TimestampedFixedValue */

mbus1_delivered_ntc

/* TimestampedFixedValue */

mbus1_delivered_dbl

/* TimestampedFixedValue */

mbus2_device_type

/* uint16_t */

y

mbus2_equipment_id_tc

/* String */

y

mbus2_equipment_id_ntc

/* String */

y

mbus2_valve_position

/* uint8_t */

mbus2_delivered

/* TimestampedFixedValue */

mbus2_delivered_ntc

/* TimestampedFixedValue */

mbus2_delivered_dbl

/* TimestampedFixedValue */

mbus3_device_type

/* uint16_t */

y

mbus3_equipment_id_tc

/* String */

y

mbus3_equipment_id_ntc

/* String */

y

mbus3_valve_position

/* uint8_t */

mbus3_delivered

/* TimestampedFixedValue */

mbus3_delivered_ntc

/* TimestampedFixedValue */

mbus3_delivered_dbl

/* TimestampedFixedValue */

mbus4_device_type

/* uint16_t */

y

mbus4_equipment_id_tc

/* String */

y

mbus4_equipment_id_ntc

/* String */

y

mbus4_valve_position

/* uint8_t */

mbus4_delivered

/* TimestampedFixedValue */

mbus4_delivered_ntc

/* TimestampedFixedValue */

mbus4_delivered_dbl

/* TimestampedFixedValue */

gas_delivered

/* FixedValue */

gas_delivered_timestamp

/* String */

water_delivered

/* FixedValue */

LWT

On or Off

y

Last updated