EnergyID

P1 Dongle Pro koppelen aan EnergyID monitoring systeem. Dit geeft uw inzichten in uw verbruik en mogelijkheid om dit te vergelijken met andere gelijke profielen.

De EnergiID koppeling is niet standaard aanwezig in de software.

Deze functie is aanwezig indien de optie EnergyID zichtbaar is bij de compiler opties op het informatie scherm

Activeren EnergyID

De Dongle dient een koppeling te maken met EnergyID. Om deze koppeling te activeren dient de dongle EnergyID te ondersteunen (zie hint hierboven) en dient u te beschikken over een EnergyID login.

Er dienen twee stappen doorlopen te worden , namelijk:

1) Aanzetten van de koppeling

Aanzette kan eenvoudig in het instellingen scherm van de dongle. Vink EneryID aan om deze te activeren.

2) registratie bij het EnergyID platform

Na het aanzetten zal de optie "Setup EnergyID" in het settingsmenu verschijnen, klik hierop.

Hierna ziet u het onderstaande scherm.

Klik op "Activeren Koppeling". Dit opent een nieuw tabblad in uw browser en gaat naar het EnergyID platform. Indien u al ingelogd bent bij EnergyID ziet u direct onderstaande scherm. Zoniet dan dient u eerst in te loggen.

Kies uw dossier en klik daarna op Aanmaken. Vervolgens keert u terug naar de browsertab van de dongle. De status wordt direct opnieuw opgehaald en zou als alles goed is GEKOPPELD aangeven.

U bent nu klaar. Na enige tijd zullen uw verbruiksgegevens zichtbaar worden in EnergyID.

EnergyID software op de dongle installeren

Indien de EnergyID optie niet aanwezig is bij de settings of informatiepagina kunt u door een software update deze wel toevoegen.

Door het toevoegen van EnergyID vervalt de MQTT koppeling.

Bij een update altijd eerst de data downloaden

Het updaten naar de EnergyID versie zal in twee stappen verlopen.

De update url in Instellingen dient aangepast te worden naar: ota.smart-stuff.nl/v5-eid/

Druk daarna op opslaan en check of deze url inderdaad opgeslagen wordt.

2) update de software

De software kan op diverse manieren geupdate worden. Makkelijkste is om de url methode te gebruiken.

In de browser balk dient achter de home een update opdracht + versienummer geven te worden. Bijvoorbeeld onderstaande.

Na enkele minuten is de dongle geupdate. U kunt checken in de settings of de EnergyID optie zichtbaar is.

Ga verder met Activeren EnergyID bovenaan deze pagina.

Last updated